اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال دوم ۹۶-۹۵ اعلام شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی، مدیر اداره کل آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش ، اسامی ...

ادامه

اعلام برقراری دسترسی به بانک اطلاعاتی مجلات دنیا با نام Ulrich

دسترسی دانشکده علوم پزشکی گراش به پایگاه Ulrich که بانک اطلاعاتی در برگیرنده اطلاعات بیش از ...

ادامه

رونمایی از بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور

بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور، با هدف ارائه کامل اطلاعات مجلات علمی پژوهشی مصوب وزارت ...

ادامه

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام ضروری عادی

اداره رفاه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گراش ، اطلاعیه وام ضروری عادری را به شرح زیر اعلام کرد: ...

ادامه

مجوز پذیرش دانشجویان رشته بهداشتکار دهان و دندان برای علوم ...

به گزارش روابط عمومی، دکتر مهدی محسن زاده، معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم ...

ادامه