دسترسی ازمایشی به مجموعه مجلات ناشر Cambridge

پیرو مذاکرات و هماهنگی صورت گرفته مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت کشور با ...

ادامه

مدارک مورد نیاز جهت گزینش و مصاحبه فوریت‌های پزشکی ورودی بهمن ۹۶

بسمه تعالی مدارک مورد نیاز جهت گزینش  و مصاحبه فوریت‌های پزشکی – ورودی بهمن ۹۶ ضمن عرض ...

ادامه

دسترسی ازمایشی به مجموعه مجلات دندانپزشکی ناشر EBSCO

پیرو مذاکرات  هماهنگی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت با ناشر EBSCO، ...

ادامه

اعلام برقراری دسترسی آزمایشی به مجلات ناشر Nature

پیرو مذاکرات و هماهنگی صورت گرفته مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت با ...

ادامه

فراخوان برنامه جذب دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی تابعه ...

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در راستای راهبردهای کلان و اقدامات ملی سند راهبردی کشور در ...

ادامه