قابل توجه دانشجویان فوریت ۹۷

کارگاه آموزش کنترل عفونت و آشنایی با قوانین و مقررات بیمارستان روز شنبه و یکشنبه ۱۲و ۱۳ بهمن ...

ادامه

پژوهشگران برتر دانشکده معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش ، پژوهشگران برتر حوزه اساتید ، کارکنان و دانشجویان ...

ادامه

اسامی دانشجویان ممتاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷

اسامی دانشجویان ممتاز سال تحصیلی ۹۷-۹۸ میانگین معدل ۹۸-۹۷ نام و نام خانوادگی برتر کل دانشجویان ...

ادامه

انتخاب پژوهشگران برتر دانشکده علوم پزشکی گراش

معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی گراش در نظر دارد به مناسبت “هفته پژوهش و فناوری” ، ...

ادامه

بیست و یکمین همایش کشوری” آموزش علوم پزشکی”

بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی با موضوع “افق های تحول و نوآوری در آموزش علوم ...

ادامه