کنفراس احیاء نوزادان

قابل توجه تمامی دانشجویان :

کنفرانس احیاءنوزادان روز پنجشنبه ۹۵/۸/۱۳ساعت ۷:۳۰در سالن آمفی تئاتربرگزار می گردد.