قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی

دانشجویان واجد شرایط میهمانی و انتقالی جهت دریافت فرم مربوطه به سایت دانشکده  قسمت معاونت آموزشی ، بخش فرم های درخواست مراجعه نموده و پس از تکمیل فرم مربوطه از تاریخ ۹۵/۸/۲۴ لغایت ۹۵/۹/۲ ، فرمها  را همراه با مدارک مستند به آموزش (خانم آئینه افروز)  تحویل نمایید.

شرایط میهمانی و انتقالی

  • بیماری صعب العلاج همراه با تائید پزشک مربوطه
  • کفالت دانشجوی پسر همراه با مدرک معتبر
  • ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر بعد از قبولی دانشگاه به تبعیت از محل کار همسر

 

آموزش ۹۵/۰۸/۲۴