کارگاه آموزش بخیه

کمیته ی دانشجوییEDC کارگاهی تحت عنوان «آموزش بخیه زنی» در مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۵ از ساعت ۱۶:۳۰ـ۱۹ و ۲۰ـ۲۲ در سالن مطالعه ی خواهران در ساختمان آموزش برگزار کرد.

این کارگاه با حضور دو تن از پرسنل اتاق عمل (آقای راستی و آقای جلیل منش) برگزار شد و انواع روش های بخیه و تکنیک های آن، نحوه صحیح دست گرفتن ابزار و وسایل، نحوه ی گره زنی و ثابت کردن چست تیوب به صورت عملی و فردی کار شد. همچنین در این کارگاه،‌ بروشور هایی با موضوع بخیه زنی تهیه و در اختیار دانشجویان قرار گرفت و فیلمهای بخیه زنی و گره های جراحی نیز توسط مدرسین کارگاه به نمایش گذاشته شد.