جلسات آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد ۹۶

دو جلسه تحت عنوان «آمادگی برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ۹۶» از سوی واحد آموزش کمیته دانشجویی EDC با حضور اساتید گرامی جناب آقای منصوری و جبرالدینی منصوری در سالن دفاعیه  و کنفرانس برگزار شد. در این جلسات که دانشجویان اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی و پرستاری حضور داشتند،‌ شرایط و ضوابط کلی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد توسط آقای منصوری به طور کامل توضیح داده شد. همچنین جناب آقای جبرالدینی در مورد رشته های ارشد علوم آزمایشگاهی و منابع آن ها،صحبت نموده و به بررسی بازار کار رشته ها و دانشگاه هایی که در این رشته ها پذیرش دارند، پرداختند.