یک صبح در دنیای واقعی !

در روز پنج شنبه مورخ ۲۹/۷/۹۵ ورزش صبحگاهی با شعار یک صبح در دنیای واقعی زیر نظر واحد ارتقاء سلامت کمیته دانشجویی EDC با حضور حدود ۳۰ دانشجوی پسر به همراه یکی از اساتید محترم دانشکده علوم پزشکی گراش – جناب آقای منصوری – در محیط دانشکده برگزار شد.

 هدف از برگزاری این مراسم آموزش نحوه صحیح استفاده از امکانات تلفن همراه در زندگی روزمره و افزایش شور و نشاط واقعی در بین دانشجویان بود که ارائه این نکات آموزشی توسط استاد منصوری صورت گرفت.

در این مراسم که تمام دانشجویان بدون تلفن همراه خود حضور داشتند،‌  ابتدا در محیط دانشکده پیاده روی نموده و بعد از صرف صبحانه به اجرای مسابقات ورزشی که شامل طناب کشی ، بد مینتون و والیبال بود پرداختند و در نهایت به نفرات برتر هدایایی اهدا شد.