اعلام برقراری دسترسی به بانک اطلاعاتی مجلات دنیا با نام Ulrich

دسترسی دانشکده علوم پزشکی گراش به پایگاه Ulrich که بانک اطلاعاتی در برگیرنده اطلاعات بیش از ۳۰۰۰۰۰ عنوان نشریه ادواری، مجلات علمی، پژوهشی و نیز روزنامه های جهان است در آدرس http://ulrichsweb.serialssolutions.com  برقرار گردیده است. اطلاعات پایگاه مذکور شامل عنوان مجله، ISSN ، موضوع مجله، آدرس اینترنتی و پستی مجله، وضعیت و تناوب انتشار، کشور محل انتشار، قیمت و بانک های اطلاعاتی نمایه کننده مجله مربوطه است.

علاوه بر کارکردهای کتابداری، یکی از کارکردهای مهم این پایگاه، انتخاب مجله مناسب برای انتشار مقالات پژوهشگران و اعضای هیات علمی است به نحوی که پژوهشگران می توانند در بخش جستجوی پیشرفته، موضوع مقاله مورد نظر را وارد کرده و بانک اطلاعاتی نمایه کننده مجله را نیز مشخص نمایند و بدین ترتیب فهرست کامل مجلات جهان، نمایه شده در آن بانک و در آن موضوع را دریافت نمایند.

ضمناً فیلم آموزشی این منبع که توسط همکاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد تهیه و تولید شده است در آدرس http://www.aparat.com/v/e3t5I  قابل مشاهده است.