اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال دوم ۹۶-۹۵ اعلام شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی، مدیر اداره کل آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش ، اسامی ممتازین  نیمسال دوم ۹۶-۹۵ رشته های مختلف را اعلام کرد.