عدم برگزاری کلاس خانم حق شناس و خانم کارگر

کلاس های تئوری نوبت صبح خانم حق شناس و خانم کارگر از تاریخ ۲۵ لغایت ۳۰ شهریور برگزار نمی شود .