دسترسی ازمایشی به مجموعه مجلات دندانپزشکی ناشر EBSCO

پیرو مذاکرات  هماهنگی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت با ناشر EBSCO، دسترسی آزمایشی به مجموعه مجلات دندانپزشکی ناشر مذکور از طریق آدرس http://search.ebscohost.com از این تاریخ به مدت سه ماه فراهم شده است.

ناشر EBSCO، ارائه کمننده دسترسی به متن کامل مقالات بیش از ۲۹۰ عنوان مجله معتبر در موضوعات دندانپزشکی و علوم وابسته در مجموعه Dentistry & Oral Sciences Source است.

جهت مشاهده فهرست عناوین مجلات مذکور اینجا را کلیک نمایید.