عدم برگزاری کلاس آقای خواجه‌زاده

کلاسهای آقای خواجه‌زاده از شنبه بیست وهفتم آبان ۹۶ الی چهارشنبه یکم آذرماه ۹۶ برگزار نمی‌گردد .