قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی ۹۶

امتحان میان ترم تئوری درس آناتومی برای کلیه رشته ها تاریخ ۹۶/۱۰/۰۶ ساعت ۱۲/۳۰ در سالن امتحانات برگزار می‌گردد . 

امتحان عملی درس آناتومی برای رشته های علوم‌آزمایشگاهی- هوشبری- اتاق عمل تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۸ صبح برگزار می‌گردد. (حضور کلیه دانشجویان علوم‌آزمایشگاهی- هوشبری- اتاق عمل راس ساعت ۸ صبح در کلاس ۱۴ الزامی می‌باشد.)

امتحان عملی درس آناتومی برای رشته پرستاری تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۲/۳۰برگزار می‌گردد. (حضور کلیه دانشجویان راس ساعت ۱۲/۳۰ در کلاس ۱۴ الزامی می‌باشد.)