اعلام زمان امتحان میانترم اندیشه ۱ برای کلیه رشته‌ها

امتحان میانترم اندیشه ۱ روز شنبه ۹۶/۰۹/۲۵ ساعت ۱۲/۳۰ برای کلیه رشته‌ها در سالن امتحانات برگزار می‌گردد .