ارزشیابی اساتید نیمسال اول ۹۷-۹۶

دانشجویان گرامی :

بازه زمانی ارزشیابی اساتید از تاریخ ۹۶/۱۰/۱۶ لغایت ۹۶/۱۰/۲۲ می باشد خواهشمند است هرچه سریعتر نسبت به امر ارزشیابی اقدام نمایید. در صورت کامل نشدن ارزشیابی اساتید ، دانشجو به سایر بخشهای کاربری دسترسی نخواهد داشت و همچنین در سیستم انتخاب واحد نیمسال آینده با مشکل مواجه می گردد . بدیهی است که اخذ کارت ورود به جلسه آزمون که ضروری می باشد ، پس از انجام ارزشیابی اساتید امکان پذیر می باشد .

از دانشجو انتظار می رود که فرم ارزشیابی را با دقت کامل پر نماید ، چرا که امید است بازخورد دانشجو در هر چه بهتر نمودن آموزش و یادگیری تاثیر مثبت داشته باشد . لازم به ذکر است که اساتید تا زمانی که نمره را ثبت نهایی ننمایند هیچ گونه دسترسی به نتایج ارزشیابی نخواهند داشت .

لازم به ذکراست که عواقب انجام نشدن ارزشیابی به عهده خود دانشجو است .