قابل توجه کلیه دانشجویان

به استحضار می‌رساند دانشجویانی که در بازه انتخاب واحد موفق به اخذ انتخاب واحد نگردیده‌اند ، در تاریخ ۹۶/۱۱/۲۳ جهت اخذ واحد اقدام نمایند .