عدم برگزاری کلاس آیین زندگی

کلاسهای آیین زندگی حاج آقا عدالتی روزهای یک‌شنبه ۱۲/۶و دوشنبه ۱۲/۰۷ برگزار نمی گردد .