عدم برگزاری کلاس آقای پارسایی‌منش

کلیه کلاسها و کارآموزی آقای پارسایی‌منش در روز سه‌شنبه ۱۲/۰۸ برگزار نمی‌گردد .