قابل توجه کلیه دانشجویان رشته بهداشتکار دهان و دندان

به اطلاع کلیه دانشجویان رشته بهداشتکار دهان و دندان می‌رساند که جهت شروع ترم بعد تکمیل پرونده آموزش دانشجویان الزامی می‌باشد . لذا تا زمان کامل نبودن پرونده اجازه حضور در کلاسهای آموزشی داده نمی شود . نواقصی پرونده هر دانشجو در سیستم سما دانشجو قابل مشاهده می‌باشد .