قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقالی و میهمانی نیمسال اول ۹۸-۹۷

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی

دانشجویان واجد شرایط میهمانی و انتقالی جهت دریافت فرم مربوطه به سایت دانشکده  قسمت معاونت آموزشی ، بخش فرم های درخواست مراجعه نموده و پس از تکمیل فرم مربوطه از تاریخ ۹۷/۰۲/۰۱ لغایت ۹۷/۰۲/۱۰ ، فرمها  را همراه با مدارک مستند به اداره کل خدمات آموزش (خانم آئینه افروز)  تحویل نمایید.

شرایط میهمانی و انتقالی

  • بیماری صعب العلاج همراه با تائید پزشک مربوطه

  • کفالت دانشجوی پسر همراه با مدرک معتبر

  • ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر بعد از قبولی در دانشگاه به تبعیت از محل کار همسر                                                                                                                                                                                                   از آنجاییکه سامانه نقل و انتقالات از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۵ فعال می‌باشد، خواهشمند است پس از تحویل گرفتن مدارک از خانم آیینه افروز آنها را اسکن نموده و در آدرس مربوطه  انتقالی – میهمانی بارگذاری نمایید .   

  • لازم به ذکر است ثبت نام الکترونیکی طبق جدول پیوست الزامی می‌باشد .