قابل توجه دانشجویان علوم آزمایشگاهی ۹۴ و علوم آزمایشگاهی ناپیوسته ۹۵

امتحان آزمایشگاه باکتری شناسی روز دوشنبه ۹۷/۰۲/۲۴ از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ برگزار می‌شود .