نتایج نقل و انتقالات نیمسال دوم ۹۸-۹۷

باسمه تعالی

         با عنایت به درگاه باریتعالی شورای نقل و انتقالات نیمسال دوم ۹۸-۹۷ دانشکده علوم پزشکی گراش  روز شنبه ۹۷/۰۸/۲۶ساعت۱۰:۳۰ برگزار شد و نتیجه شورا به شرح زیر می باشد . لازم به ذکر است دانشجویانی که با درخواستشان موافقت به عمل آمده در اسرع وقت جهت اخذ فرم میهمانی یا انتقالی تا حداکثر تاریخ۹۷/۰۹/۰۱به اداره خدمات آموزش (خانم آئینه افروز) مراجعه نمایند. سپس فرمها را اسکن نموده و در سامانه الکترونیکی نقل و انتقالات ثبت نام نمایند. لازم به ذکر است درخواستهای میهمانی و انتقالی فقط از طریق سامانه الکترونیکی((http://transmission.behdasht.gov.ir)(http://juest.behdasht.gov.ir مورد بررسی قرار می گیرد .

نام و نام خانوادگی رشته دانشکده و شهرستان مقصد انتقالی/میهمانی موافقت
طیبه خشنود علوم آزمایشگاهی ۹۴ دانشگاه علوم پزشکی شیراز میهمانی بله
شیوا بهزادی علوم آزمایشگاهی ۹۵ دانشگاه علوم پزشکی شیراز میهمانی وانتقال بله
فرانک رعیت پیشه پرستاری ۹۶ دانشگاه علوم پزشکی شیراز میهمانی بله
ساره سادات میرقادری علوم آزمایشگاهی ۹۵ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میهمانی و انتقال بله
المیرا زارعی علوم آزمایشگاهی ۹۴ دانشگاه علوم پزشکی شیراز میهمانی بله
فاطمه امیری اتاق عمل ۹۴ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان میهمانی بله
زهرا زاهدی فرد علوم آزمایشگاهی ۹۵ دانشگاه علوم پزشکی شیراز میهمانی و انتقال بله