برگزاری امتحان جامع علوم آزمایشگاهی ۹۳

قابل توجه دانشجویان علوم آزمایشگاهی ۹۳:

امتحان جامع در تاریخ ۹۷/۳/۱۲ساعت ۹در کلاس ۱۲ برگزار می گردد.(منبع:کتاب تکنیک ها و تشخیص های آزمایشگاهی تالیف دکتر محمد رضا عابدی (انتشارات نور دانش)