تاریخ فارغ التحصیلی دانشجویان پرستاری ۹۳

قابل توجه دانشجویان پرستاری ۹۳:

دانشجویان محترم روز چهارشنبه ۹۷/۴/۱۳جهت انجام امور فارغ التحصیلی به سرکار خانم آئینه افروز مراجعه فرمائید.