اطلاعیه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر

قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

معاونت پژوهشی دانشکده درنظر دارد نسبت به انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته اقدام نماید. داوطلبان می بایست ضمن تکمیل فرم های مربوطه، مدارک و مستندات فعالیتهای پژوهشی خود را حداکثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه ۵ آذر ۱۳۹۷ به کارشناس یا سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده تحویل دهند. جهت مطالعه مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امتیاز دهی به فعالیت های پژوهشی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند “ک” ماده ۲ آیین نامه “تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد های درخشان” مراجعه گردد. اینجا کلیک کنید.