عدم برگزاری کلاس های استاد خانم مسیحی

تمام کلاسهای زبان تخصصی استاد خانم مسیحی در روز چهارشنبه ۹۷/۰۹/۱۴ برگزار نمی گردد .