اسامی دانشجویان ممتاز سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اعلام شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی، مدیر اداره کل آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش ، اسامی ممتازین سال تحصیلی ۹۷-۹۶ رشته های مختلف را اعلام کرد.