عدم برگزاری کلاس‌های استاد خانم یزدانی

کلیه کلاسهای استاد خانم یزدانی روز چهارشنبه ۹۷/۰۹/۱۴ برگزار نمی گردد .