امتحان جامع علوم آزمایشگاهی ناپیوسته ۹۵

قابل توجه دانشجویان:

امتحان کارآموزی در عرصه در تاریخ ۹۷/۱۱/۲ساعت ۸صبح برگزار می گردد.(منبع :کتاب تکنیک ها و تشخیص های آزمایشگاهی  تالیف :دکترمحمد رضا عابدی  انتشارات نور دانش)