قابل توجه دانشجویان استعداد های درخشان

تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر (کارشناسی ارشد)

طبق برنامه زمانبندی متقاضیان واجد شرایط که ثبت نام آزمون انجام داده‌اند می‌بایست از تاریخ ۹۸/۰۴/۲۹لغایت ۹۸/۰۴/۳۱ از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبت نام استعداد درخشان را انجام دهند و از تاریخ ۹۸/۰۵/۰۱ لغایت ۹۸/۰۵/۱۰جهت ارائه مدارک و ثبت نام به اداره خدمات آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند.