قابل توجه دانشجویان بهداشتکار دهان و دندان ورودی ۹۵

فارغ التحصیلی دانشجویان بهداشتکار دهان و دندان ورودی ۹۵ به شرح زیر می باشد :

روزهای شنبه ۹۸/۰۴/۱۵ و یک شنبه ۹۸/۰۴/۱۶ ساعت ۸ صبح الی ۱۳ .

خواهشمند است فقط دانشجویانی که پرونده آنها کامل است طبق فایل پیوست در تاریخهای مذکور جهت انجام امور فارغ التحصیلی به اداره آموزش (سرکار خانم آیینه افروز) مراجعه نمایند. در ضمن جهت دانشجویانی که پرونده دانشجویی آنها ناقص می باشد (فایل پیوست) تاریخ فارغ التحصیلی متعاقباً اعلام می گردد. 

لازم به ذکر است که همراه داشتن کارت دانشجویی و تحویل آن هنگام فارغ التحصیلی الزامی می باشد .