تمدید مجدد جهت دانشجویان استعداد درخشان

۱-با توجه به اعطای فرصت مکرر برای داوطلبان جهت ثبت نام و با عنایت به درخواست برخی از دانشگاه‌ها، داوطلبان متقاضی استعداد درخشان که موفق به ثبت نام نشده اند مجددآً مجاز به ورود اطلاعات خود و ثبت نام از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۹/۵/۹۸ لغایت ساعت ۹ صبح روز شنبه ۱۲/۵/۹۸ می باشند.

۲-در صورت انصراف داوطلب و اعلام دانشگاه در سامانه مبنی بر انصراف داوطلب از فرصت استفاده از این سهمیه، داوطلب در صورت داشتن شرایط و زمان لازم، مجاز به استفاده از این سهمیه برای سال بعد خواهد بود.

۳-داوطلبانی که دانشگاه خود را اشتباه انتخاب نموده و در لیست دانشگاه محل تحصیل قابل رویت نیستند، می بایست در زمان یاد شده نسبت به ویرایش محل تحصیل خود اقدام کنند تا در لیست دانشگاه خود قابل رویت و تائید باشند .