پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۹۸

به گزارش روابط عمومی، اداره کل خدمات آموزش دانشکده علوم پزشکی گراش ، اسامی دانشجویان این دانشکده که در کنکور سال ۹۸ در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های علوم پزشکی کشور پذیرفته شده اند را اعلام کرد .