پژوهشگران برتر دانشکده معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش ، پژوهشگران برتر حوزه اساتید ، کارکنان و دانشجویان معرفی شدند.

مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر در حوزه های مختلف روز سه شنبه، سوم دی ماه ۹۸ در سالن اجتماعات شیخ احمد انصاری با حضور مسوولین شهرستان برگزار خواهد شد.

 

در حوزه اساتید و کارکنان:

رتبه اول  : علی یار پیروزی

رتبه دوم : مهدی قوامی زاده

 

در حوزه دانشجویی:

رتبه اول : زهرا بوستانی

رتبه دوم : مژگان امیری

رتبه سوم : زهرا اکبرپور