قابل توجه دانشجویان رشته فوریت پزشکی

ریزنمرات دیپلم و پیش دانشگاهی جلیل محمد علی پور
تائیدیه دیپلم و پیش دانشگاهی میثم مرادی کرانی
تائیدیه پیش دانشگاهی فرشاد هوشمند
تعهد محضری ، تائیدیه دیپلم ، ریزنمرات دیپلم ، تائیدیه دوره کاردانی هادی جلاله
ریزنمرات کاردانی، تائیدیه کاردانی عبدالکریم عسکری
ریزنمرات متوسطه دیپلم ، تعهد محضری سید سجاد موسوی

 

 

اصل دیپلم و پیش دانشگاهی ، اصل ریزنمرات دیپلم و پیش دانشگاهی امیر زارعیان جهرمی

 

– قابل توجه دانشجویان فوریت پزشکی ۹۵ و ۹۶ جهت تکمیل پرونده تا قبل از تاریخ فارغ التحصیلی مدارک خود را هر چه سریع تر به کارشناسان آموزش تحویل دهند .

– ضمنا تمام دانشجویان رشته فوریت پزشکی یک کپی از کارت گواهینامه راهنمایی و رانندگی را هر چه سریع تر جهت تکمیل پرونده به کارشناسان خود تحویل دهند .