قابل توجه دانشجویان فوریت های پزشکی ورودی ۹۶

به استحضار می رساند روز شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ فارغ التحصیلی دانشجویان فوریتهای پزشکی انجام نمی پذیرد . تاریخ فارغ التحصیلی متعاقباً اعلام خواهد شد .