قابل توجه کلیه دانشجویان

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که بنابر اعلام وزیر محترم بهداشت، دانشگاه ها به مدت یک هفته دیگر تعطیل هستند به شرطی که کارکنان و اساتید حضور داشته و آموزش مجازی داشته باشند . بنابراین هفته آینده (۱۰ اسفند الی ۱۶ اسفند) تمامی کلاسهای حضوری در دانشکده علوم پزشکی گراش تعطیل بوده و دانشجویان برای برگزاری کلاسهای غیر حضوری ، با اساتید خود هماهنگ نمایند.