برنامه بازگشایی دروس عملی و کارآموزی

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند بازگشایی مجدد دانشکده طبق دستور وزارت بهداشت روز شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۷ می باشد ، لذا بر این اساس برنامه کارآموزی و دروس عملی به صورت متغیر و گروه بندی شده طبق جدول پیوست اعلام می گردد . لازم به ذکر است دانشجویان گرامی جهت برگزاری امتحانات میان ترم با اساتید مربوطه هماهنگ نمایید .