برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۹-۹۸

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند بازه امتحانات پایان ترم از تاریخ ۹۹/۰۴/۲۸ لغایت ۹۹/۰۵/۱۵ می باشد .