دانشجویان متقاضی نقل و انتقالات با سهمیه شاهد و ایثارگر

دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی نقل و انتقالات در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت درخواست به سامانه نقل و انتقالات مراجعه نمایند. جهت اطلاعات بیشتر به فرم پیوست مراجعه شود.

لازم به ذکر است که بازه زمانی ثبت نام دانشجویان در حال تحصیل از تازیخ ۹۹/۰۵/۲۵ لغایت ۹۹/۰۶/۰۴ می باشد . همچنین با توجه به تعویق برگزاری آزمون سراسری زمان ثبت درخواست دانشجویان ورودی جدید متعاقبا اعلام می گردد.