شروع کارآموزی و دروس عملی

قابل توجه دانشجویان:

تاریخ شروع کلاس های جبرانی عملی و کارآموزی نیمسال قبل از ۲۹ شهریور ماه آغار می شود.