زمان بندی سامانه نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی ۹۹

دانشجویان گرامی جهت ثبت درخواست نقل و انتقالات به آدرس

http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir

در زمان ذکر شده طبق جدول زیر مراجعه نمایید .

دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود ۹۹/۰۸/۲۶ لغایت ۹۹/۰۹/۰۱

جهت اطلاعات بیشتر به فرم پیوست مراجعه نمایید .