تغییر زمان فرایند ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر در سامانه نقل و انتقالات نیمسال اول ۹۹

به استحضار می رساند زمان ثبت نام دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر متقاضی در سامانه انتقال از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ لغایت ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ تغییر نموده است.