تمدید بازه ثبت نام سامانه الکترونیک نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود

دانشجویان گرامی شاهد و ایثارگر ورودی جدید به استحضار می رساند زمان ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات  تا روز دوشنبه تاریخ ۹۹/۰۹/۱۷ تمدید گردیده است .جهت اطلاعات بیشتر به فرم پیوست مراجعه نمایید.