نتیجه نقل و انتقلات نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

باسمه تعالی

   با عنایت به درگاه باریتعالی شورای نقل و انتقالات نیمسال دوم ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ دانشکده علوم پزشکی گراش  روز شنبه ۹۹/۰۹/۲۲ ساعت ۱۲:۳۰ برگزار شد و نتیجه شورا به شرح زیر می باشد . لازم به ذکر است دانشجویانی که با درخواستشان موافقت به عمل آمده در اسرع وقت جهت اخذ فرم میهمانی یا انتقالی تا حداکثر روز دوشنبه تاریخ ۹۹/۰۹/۲۴ به اداره خدمات آموزش (داخلی ۲۰۳و ۲۰۴) تماس حاصل فرمایید . سپس فرمها را اسکن نموده و در سامانه الکترونیکی نقل و انتقالات ویرایش نمایند.

لازم به ذکر است درخواستهای میهمانی وانتقالی فقط از طریق سامانه الکترونیکی زیر مورد بررسی قرار می گیرد . (http://transmission.behdasht.gov.ir)(http://juest.behdasht.gov.ir)

نام و نام خانوادگی رشته  دانشگاه مقصد انتقالی / میهمانی موافقت 
محمد حسین اسلامی نسب هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز میهمانی/انتقالی بله
محمد حبیبی حاجی پمق پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سنندج میهمانی بله
عباس نیک نژاد قمصری علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان میهمانی بله
پرهام پور عباس تحویلداری علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز میهمانی بله
فرانک رعیت پیشه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز میهمانی بله
فاطمه زارع علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز میهمانی بله