تمدید بازه ثبت نام سامانه الکترونیک نقل و انتقالات و میهمانی نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

دانشجویان گرامی به استحضار می رساند زمان ثبت نام و ویرایش در سامانه نقل و انتقالات و میهمانی از روز پنج شنبه تاریخ ۹۹/۰۹/۲۰ لغایت روز یکشنبه تاریخ ۹۹/۰۹/۳۰ تمدید گردیده است .جهت اطلاعات بیشتر به فرم پیوست مراجعه نمایید.