زمان بندی سامانه نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر نیمسال دوم ۹۹

به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود (فقط نیمسال دوم سال تحصیلی جاری) می رساند جهت درخواست انتقالی از روز دوشنبه تاریخ ۹۹/۱۰/۰۱ لغایت روز شنبه تاریخ ۹۹/۱۰/۰۶ نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه انتقال از طریق سایت http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir اقدام نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر به فرم پیوست مراجعه نمایید.