قابل توجه شرکت کنندگان در وبینارهای اخلاق پزشکی در بالین و فرآورده های خونی

قابل توجه شرکت کنندگان در وبینارهای

 اخلاق پزشکی در بالین (تاریخ برگزاری: مورخ ۳/۹/۹۹) و فرآورده های خونی( تاریخ برگزاری:  مورخ ۱۹/۹/۹۹)

 با سلام و احترام

 به اطلاع شرکت کنندگان در وبینارهای اخلاق پزشکی در بالین و فرآورده های خونی میرساند، برای دریافت گواهی شرکت در وبینار، به سامانه احراز اصالت گواهینامه

( (www.vcert.ir مراجعه و برای دریافت گواهی شرکت در وبینار فرآورده های خونی عبارت ” کدملی-۱fkh” و همچنین برای دریافت گواهی شرکت در وبینار اخلاق پزشکی در بالین عبارت ” کد ملی-۲eth” را در باکس کد گواهینامه جستجو و از طریق دکمه چاپ گواهینامه، جهت چاپ گواهینامه خود اقدام نمایید. لازم بذکر است در هنگام چاپ گواهینامه، در صورت بهم ریخته بودن خطوط می توانید با موس بصورت drag & drop ، عنوان و بقیه موارد را جابجا کنید و بعد برای پرینت اقدام نمایید. در صورت وجود هرگونه مشکل جهت دریافت گواهی  به آدرس edcgerums20@gmail.com ایمیل نمایید.

روح اله روهنده

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(EDC)

دانشکده علوم پزشکی گراش