برنامه‌های درسی (Course Plan)


tarh_dars_azmayeshgah

 ایمونوهماتولوژی

آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی

قارچ شناسی پزشکی ۲

آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی ۲

بیوشیمی پزشکی ۱

میکروب شناسی عمومی

بیوشیمی پزشکی ۲

 


tarh_dars_otagh_amal
 

اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی (کارشناسی پیوسته)

اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی (کارشناسی ناپیوسته)

اصول و فنون مهارت های بالینی

تکنولوژی اتاق عمل ترمیمی، پلاستیک، پوست و سوختگی و مراقبت های آن

تکنولوژی جراحی در جراحی های اطفال

بیهوشی و مراقبت های آن

بهداشت در اتاق عمل

بیوشیمی

فیزیولوژی (۱)

فیزیولوژی (۲)


tarh_dars_hoshbari

 اصول بیهوشی

مراقبت های پس از بیهوشی

روش بیهوشی ۱

روش بیهوشی ۲

روش بیهوشی ۳

روش بیهوشی در جراحی اختصاصی

اصول مراقبت های ویژه

بیوشیمی

داروشناسی اختصاصی

تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 

tarh_dars_parastari
پرستاری بزرگسالان سالمندان ۲
فرآیند آموزش به بیمار
پرستاری در بحران، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه
پرستاری بزرگسالان سالمندان ۳
مدیریت پرستاری
مفاهیم پرستاری
پرستاری مراقبت های ویژه
پرستاری سلامت فرد و خانواده

پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد

پرستاری سلامت جامعه

بیوشیمی


tarh_dars_foriat
تروما ۱
تروما ۲
فوریت های داخلی ۱
فوریت های داخلی ۲
 

 

tarh_dars_paye