معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

مهدی محسن زاده

سمت : معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

مدرک تحصیلی : بیولوژی تولید مثل

پست الکترونیک : mohsenzadeh@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۵۲۳۳۹

 mohsenzadeh