معرفی و شرح وظایف دفتر استعداد درخشان

سرپرست دفتر استعدادهای درخشان

فاطمه حیدری

سمت: سرپرست دفتر استعدادهای درخشان

مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

شماره تماس ۵۲۴۴۸۱۰۶-۰۷۱ داخلی ۲۵۶

ملاقات حضوری با دانشجویان: شنبه تا دوشنبه ساعت ۱۴-۱۲:۳۰

آدرس پست الکترونیکی: heidarif@gerums.ac.ir

 

اعضای کمیسیون حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش

سمت عنوان اعضا
رییس کمیسیون رییس دانشگاه دکتر احمد عبدالهی
نایب رییس کمیسیون معاون آموزشی دانشگاه دکتر مهدی محسن زاده
دبیر کمیسیون مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه فاطمه حیدری
سایر اعضا مدیر کل آموزش دانشگاه عباس سلمانی
سایر اعضا رئیس EDC مرضیه اسدی لاری
سایر اعضا معاون دانشجویی، فرهنگی، تحقیقات و فناوری دانشگاه دکتر مهدی محسن زاده
سایر اعضا سه نفر از اعضای هیأت علمی هاجر حق شناس، فاطمه محسنی، مهدی قوامی زاده
سایر اعضا یک نفر از دانشجویان استعدادهای درخشان المیرا زارعی

شرح وظایف دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه:

— -همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی EDCدانشگاه طبق برنامه تنظیمی

— برنامه ریزی و تعیین اهداف و چشم انداز واحد استعداد درخشان در راستای اهداف EDCو معاونت آموزشی دانشگاه

— شناسایی و هدایت دانشجویان استعداد درخشان و نخبه

— طراحی بانک اطلاعات ویژه دانشجویان استعداد درخشان

— برگزاری نشست با نمایندگان دانشجویان استعداد درخشان برای شناسایی مشکلات و مسائل آموزشی دانشجویان

— اطلاع رسانی در خصوص تسهیلات و امکانات ویژه دانشجویان استعداد درخشان

— تهیه منابع علمی ویژه دانشجویان استعداد درخشان

— برگزاری دوره ها، کارگاه ها و سمینارهای علمی و توانمند سازی ویژه دانشجویان استعداد درخشان شامل کامپیوتر، زبان انگلیسی

— برگزاری دوره ها، کارگاه ها و سمینارهای علمی ویژه دانشجویان استعداد درخشان

— همکاری و تعامل با معاونت پژوهشی در راستای هدایت دانشجویان استعداد درخشان به سمت پژوهش و تربیت دانشجوی پژوهشگر برتر

— همکاری و تعامل با معاونت دانشجویی و فرهنگی در راستای هدایت دانشجویان استعداد درخشان به سمت پرورش دانشجوی نمونه

— همکاری و تعامل با واحد المپیاد دانشجویی در راستای هدایت دانشجویان استعداد درخشان به سمت المپیاد های دانشجویی

— پیگیری تصویب تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان در حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی

— پیگیری و تصویب تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان در معاونت پژوهشی دانشگاه